Batteriretur

Batteriretur er beskyttet varemerke for returorganisasjonene for batterier importert til Norge. Varemerket Batteriretur er ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 sertifisert. Varemerket er garanti til importørene for best praksis innen sporbarhet og gjenvinning.


Batteriretur is trademark for the compliance organisations for batteries put on the Norwegian market. The trademark Batteriretur is ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 certificated. The trademark is guarantee of best practice in tracking and recycling to those who put batteries on the Norwegian market.

Post Box 97, N-1740 Borgenhaugen, Norway
Tel.: +47 69 10 27 70 - Fax:
+47 69 16 76 88  

E-mail: firmapost@batteriretur.no

Klikk her for Batterireturs offisielle hjemmeside